Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. W Golubiu-Dobrzyniu

Witamy na naszej stronie internetowej

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Golubiu-Dobrzyniu został powołany uchwałą Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 listopada 1992 r., jako zakład budżetowy na bazie majątku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Toruniu- Baza Golub-Dobrzyń.
Przedmiotem działania Zakładu jest zaspokajanie  potrzeb mieszkańców  miasta w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków.

Zakład przejął w eksploatację m. innymi: oczyszczalnię ścieków działającą na zasadzie mechaniczno - biologicznego oczyszczania ścieków , ujęcie wody z trzema czynnymi studniami głębinowymi, dwie przepompownie ścieków oraz sieć wodociągowo-kanalizacyjna na terenie miasta.

Dowiedz się więcej...

Oferta