Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. W Golubiu-Dobrzyniu

- wydawanie warunków technicznych do wykonania projektu, sieci i przyłaczy wod-kan dotyczących terenu miasta Golubia-Dobrzynia

- wycena zleconych robót wod-kan

- doractwo techniczne w zakresie sieci, przyłączy i urządzeń wod-kan

- rozliczanie za zużytą wodę i odprowadzanie ścieków

- udrożnienie i czyszczenie sieci przyłaczy kanalizacynej, sanitarnej i deszczowej