Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. W Golubiu-Dobrzyniu

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji świadczy usługi:

- okresowa wymiana wodomierzy głównych - obowiązek dostawcy wody

- montaż i wymiana wodomierzy - podliczników (zlecenia)