Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. W Golubiu-Dobrzyniu

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Golubiu-Dobrzyniu wykonuje szereg usług, poniżej przedstawiamy tabelę wraz z cennikiem.

 Lp.  Nazwa Sprzętu/środka transportu  Cena netto za eksploatację (zł/godz.)  Cena netto za dojazd (zł/km)
 1.  Wóz asenizacyjny DAF (czyszczenie i przepychanie sieci kanalizacyjnych)  240,00  4,00
 2.  Przyczepa wysokociśnieniowa WD-100 (czyszczenie i przepychanie sieci kanalizacyjnych)  220,00  4,00
3. Spirala elektryczna (udrożnienie wewnętrznej kanalizacji), Mini ciśnieniówka 150,00  2,50
 4.  Koparka Fiat Kobelco (kopanie, załadunek urobku, plantowanie terenu)

140,00

(usługa godz.)

 120,00

(do kosztorys.)

4,00 
 5.  Transport ciągnikiem C-360 z jedną przyczepą  100,00  
 6.  Przecinarka spalinowa PS-350 (odcinanie poboczy i nacinanie szczelin dylatacyjnych)  170,00  
 7.  Zagęszczarka ZGS-10 płytowa stosowana do układania chodników  60,00  
 8.  Zagęszczarka dwukierunkowa RPC 45/60 DE  120,00  
 9.  Młot Pionier-150 (rozkuwanie nawierzchni betonowych i asfaltowych)  150,00  
 10.  Agregat prądotwórczy typ FH 3001R o mocy 3kVA  100,00  
 11.  Agregat prądotwórczy typ R.Z 006/065V o mocy 15kVA  150,00  
 12.  Wykonywanie usług wod-kan - roboczogodzina  40,00  
 13.  Zamknięcie lub wznowienie dopływu wody do posesji na zyczenie klienta  50,00  
 14.  Przywrócenie dostawy wody po jej odcięciu z powodu nieregulowania należności  200,00  
 15.  Wymiana uszkodzonego z winy klienta wodomierza  80,00 + koszt materiałów  
 16.  Demontaż wodomierza na życzenie klienta  70,00  
 17.  Montaż wodomierza do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej + plombowanie  70,00 + koszt materiałów  
 18.  Plombowanie wodomierza do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej  24,60 BRUTTO  
     19.  Usługa koparko-ładowarki z młotem 23%  250,00 4,00 

 20.

Pompowanie wody - pompa Honda 150,00  2,50
21. Mini koparka JCB 8019 100,00 4,00
22. Ponowne plombowanie wodomierza 40,00  
23.  Wymiana wodomierza na wniosek klienta wraz z plombowaniem (w przypadku nieuzasadnionej reklamacji) 80,00 + koszt materiałów  
24. Ładowarka teleskopowa JCB 520-40 120,00 4,00
25. Odśnieżanie (ciągnik z pługiem) 160,00 4,00
26. Transport wody (łącznie z jej kosztem) - 5m3 250,00 (butto)  
27. Transport wody (łącznie z jej kosztem) - 3m3 230,00 (brutto)  

Analizy ścieków wykonywane przez laboratorium MZWiK Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu

Lp. Rodzaj badanego matariału Cena w zł netto
1. ChZT 45,00
2. BZT5 18,00
3 Azot ogólny 40,00
4. Azot amonowy 30,00
5. Fosfor ogólny 30,00
6. pH 10,00
7. Zawiesina ogólna 30,00
8. Pobór prób 20,00