Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. W Golubiu-Dobrzyniu

- usuwanie zatorów w sieciach i przyłączach kanalizacji sanitarnej do pierwszej studni od budynku - obowiązek odbiorcy wody

-budowa nowej sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej - zlecenia