Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. W Golubiu-Dobrzyniu

- usuwanie przecieków na sieciach i przyłączach wodociągowych do wodomierza głównego - obowiązek dostawcy wody

-budowa nowej sieci i przyłączy wodociągowych - zlecenia