Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. W Golubiu-Dobrzyniu

- Ujęcie wody "Białkowo" ul. Źródlana 7

- Oczyszczalnia ścieków ul. Leśna 1