Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. W Golubiu-Dobrzyniu

Usługi wykonywane samochodami i sprzętem specjalistycznym

- udrażnianie, czyszczenie i usuwanie nieczystości w przewodach kanalizacyjnych - wóz asenizacyjny DAF, przyczepa wysokociśnieniowa WD-100