Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. W Golubiu-Dobrzyniu

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Golubiu-Dobrzyniu wykonuje szereg usług, poniżej przedstawiamy tabelę wraz z cennikiem.

 Lp.  Nazwa Sprzętu/środka transportu  Cena netto za eksploatację (zł/godz.)  Cena netto za dojazd (zł/km)
 1.  Wóz asenizacyjny DAF (czyszczenie i przepychanie sieci kanalizacyjnych)  220,00  4,00
 2.  Przyczepa wysokociśnieniowa WD-100 (czyszczenie i przepychanie sieci kanalizacyjnych)  220,00  4,00
3. Mini-ciśnieniówka - udrażnianie wewnętrznych sieci sanitarnych 100,00  2,50
 4.  Wynajem samochodu Dukato/Skudo (przewóz osób, przewóz towaru)  70,00  
 5.  Transport ciągnikiem C-360 z jedną przyczepą  60,00  
 6.  Przecinarka spalinowa PS-350 (odcinanie poboczy i nacinanie szczelin dylatacyjnych)  100,00  
 7.  Zagęszczarka ZGS-10 płytowa stosowana do układania chodników  60,00  
 8.  Zagęszczarka dwukierunkowa RPC 45/60 DE  80,00  
 9.  Młot Pionier-150 (rozkuwanie nawierzchni betonowych i asfaltowych)  80,00  
 10.  Agregat prądotwórczy typ FH 3001R o mocy 3kVA  60,00  
 11.  Agregat prądotwórczy typ R.Z 006/065V o mocy 15kVA  100,00  
 12.  Wykonywanie usług wod-kan  35,00  
 13.  Zamknięcie lub wznowienie dopływu wody do posesji na zyczenie klienta  50,00  
 14.  Przywrócenie dostawy wody po jej odcięciu z powodu nieregulowania należności  200,00  
 15.  Wymiana uszkodzonego z winy klienta wodomierza  80,00 + koszt materiałów  
 16.  Demontaż wodomierza na życzenie klienta  70,00  
 17.  Montaż wodomierza do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej + plombowanie  70,00 + koszt materiałów  
 18.  Plombowanie wodomierza do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej  30,00  
     19.   Ponowne plombowanie wodmierza  40,00  
 20.  Wymiana wodomierza na wniosek klienta wraz z plombowaniem (w przypadku nieuzasadnionej reklamacji)  80,00 + koszt materiałów  

Analizy ścieków wykonywane przez laboratorium MZWiK Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu

Lp. Rodzaj badanego matariału Cena w zł netto
1. ChZT 45,00
2. BZT5 18,00
3 Azot ogólny 40,00
4. Azot amonowy 30,00
5. Fosfor ogólny 30,00
6. pH 10,00
7. Zawiesina ogólna 30,00
8. Pobór prób 20,00